دکتر صالح محبی / جراحی جمجمه / آناتومی و جراحی قاعده جمجمه
مدت زمان مطالعه ۵ دقیقه

آناتومی و جراحی قاعده جمجمه

در هر دو منطقه سینوس های پارانازال (قاعده جمجمه قدامی) و منطقه استخوان گیجگاهی (قاعده جمجمه جانبی)، قاعده جمجمه توسط حفرات مملو از هوا احاطه شده است که با محیط خارجی ارتباط برقرار می نماید .

 

جراحی قاعده جمجعه

آناتومی قاعده جمجمه جانبی

توپوگرافی

مجاورت نزدیک فضای مایع مغزی نخاعی داخل مغزی به سلول های هوایی استخوان گیجگاهی، و در نتیجه با دنیای خارج، منشا تظاهرات بالینی خاص و درمان بیماری ها و آسیب های این منطقه می باشد . آناتومی پیچیده ساختمان های مهم عملکرد و حیاتی می تواند منجر به عوارض جدی شود و حتی مانع مداخله ی جراحی شود . بسته به هواگیری استخوان گیجگاهی، مناطقی وجود دارد که فقط یک لایه نازک شبه کاغذ از استخوان، سخت شامه را از مخاط سلول های هوایی استخوان گیجگاهی جدا می سازد . ارتباطات وریدی بین سخت شامه و مخاط، به ویژه در سقف ماستوئید (تگمن) و در اپی تمپان وجود دارد که هر دو به حفره میانی مغزی . در نتیجه به لوب گیجگاهی مغز محدود می شوند . سطح خلفی ماستوئید حفره مغزی و مخچه محدود می شود .

ارتباطات عروقی عصبی

در منطقه قاعده جمجمه جانبی، ارتباطات عروقی و عصبی زیادی بین داخل مغز از یک سو و گردن و صورت از سوی دیگر وجود دارد مناطق اصلی که ساختمان های عصبی عروقی از طریق آن ها به قاعده جمجمه ای استخوان عبور می کنند به صورت زیر است :
• مجرای شنوایی داخلی یا عصب صورتی (عصب جمجمه ای هفت) که از استخوان گیجگاهی از طریق سوراخ استیلوماستوئید خارج می شود . عصب شنوایی تعادلی (عصب جمجمه ای هشت) و شریان لابیرنتین .
• سوراخ جوگولار با ورید جوگولار داخلی، جائی که سینوس سیگموئید به داخل یک پایانه ی شبه زانویی برای تشکیل بولب ژوگولر، تخلیه می شود . سوراخ از قدام توسط اعصاب قاعده ای جمجمه، عصب حلقی زبانی (عصب جمجمه ای نه)، عصب واگ (عصب جمجمه ای ده) و عصب فرعی (عصب جمجمه ای یازده) و عصب زیر زبانی (عصب جمجمه ای دوازده) قطع می شود .
• سوراخ لاسروم با شریان کاروتید داخلی که به صورت افقی در طول دیواره قدامی حفره صماخی عبور می کند و توسط سینوس اسفنوئید وارد جمجمه می شود .
• سوراخ بیضی با عصب فکی تحتانی (هم نام: سومین شاخه عصب جمجمه ای پنج)
• سوراخ اسپینوزوم با شریان منتژیال میانی، یک شاخه از شریان کاروتید خارجی .

دکتر صالح محبی متخصص گوش و حلق و بینی – جراحی سر و گردن، فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه از آلمان با استفاده از روش های تشخیصی و درمانی مجهز به بررسی عارضه ها می پردازد و از بروز عوارض زیاد جلوگیری می کند.

علائم و ارزیابی

معاینه بالینی

علائم بیماری ها و آسیب های قاعده جمجمه جانبی متغیر است و به دلیل آناتومی اختصاصی هر منطقه متفاوت می باشد .

بیشتر بخوانید
جراحی تومور قاعده جمجمه

تظاهر غالب

اختلالات عملکردی اعصاب جمجمه ای هفت تا دوازده می باشد، بنابراین بررسی این اعصاب، جزء ضروری در معاینه بالینی قاعده جمجمه جانبی است . معاینه کامل گوش و حلق و بینی باید انجام شود . به عنوان مثال، معاینه حفره دهان برای ارزیابی عملکرد و اعصاب زیر زبانی و زبانی حلقی مفید است و انجام معاینه حنجره به صورت غیرمستقیم می تواند به ارزیابی عملکرد عصب حنجره ای راجعه که از عصب جمجمه ای دهم جدا می شود کمک می کند . یافته های بالینی به تشخیص سندرم های متعدد، که در شدت با یکدیگر متفاوتند، کمک می کند .

جراحی قاعده جمجمه جانبی

کلیات از آن جائی که علائم نه تنها توسط ماهیت بیمار، بلکه به میزان زیادی توسط محل شایعه تحت تاثیر قرار می گیرد و حتی مطالعات تصویربرداری هم نمی تواند بطور قابل اعتمادی تومورها را از پروسه التهابی در همه بیماران افتراق دهند، تشخیص قطعی فقط حین عمل جراحی داده می شود . سه مسیر اصلی برای عمل جراحی قاعده جمجمه جانبی در دسترس می باشد .

جراحی قاعده جمجعه

اینتراکرانیال – اینترادورال

این ها رویکرد جراحی اعصاب هستند که رویکردهای رتروسیگموئید یا ساب اکسی پیتال به زاویه مخچه ای پلی به طور شایعی مورد استفاده قرار می گیرند .

اینتراکرانیال – اکسترادورال (ترانس تمپورال)

این رویکرد جراحی گوش برای نمایش سطح پیرامید پتروس از طریق کرانیوتومی گیجگاهی می باشد . سخت شامه از سطح پیرامیدپتروس جدا می شود و بالوب گیجگاهی از روی آن بلند می شود . این رویکرد، به عنوان مثال در جراحی شکستگی های استخوان گیجگاهی یا تومورهای مجرای شنوایی داخلی (شوانوم وستیبولار داخل سوراخ) مورد استفاده قرار می گیرد .

بیشتر بخوانید
جراحی قاعده جمجمه

اکستراکرانیال – اکسترادورال (ترانس ماستوئید و اینفراتمپورال)

این رویکرد جراحی گوش از طریق ماستوئید و یا سایر قسمت های استخوان گیجگاهی انجام می شود .

رویکردهای اکستراکرانیال – اکسترادورال

جراحی ترانس ماستوئید

سلول های هوایی ماستوئید را می توان بطور کامل، برای دسترسی به بخش های وسیعی از قاعده جمجمه جانبی شامل سینوس سیگموئید و دورای حفره جمجمه ای خلفی و میانی تخلیه کرد . لابیرنت وستیبولار را می توان کامل برای دسترسی به مجرای شنوایی داخلی و زاویه ی مخچه ای پلی، از بین برد . این رویکرد برای برداشتن شوانوم وستیبولر استفاده می شود که سبب ناشنوایی کامل می شود .

جراحی اینفراتمپورال

اساس این جراحی پتروزکتومی ساب توتال است . در این رویکرد، مجرای شنوایی به همراه ماستوئید برداشته می شود و حفره صماخی به طور وسیعی در طول سلول های ماستوئید باز می شوند . هر دو مجرای شنوایی خارجی و شیپوراستاش به طور دائمی مسدود می شوند. در اغلب بیماران، عصب صورتی از گانگلیون ژنیکوله تا سوراخ استیلوماستوئید از مجرای استخوان خارج و به قدام فرستاده می شود تا دسترسی به بولب ژوگولر، سوراخ ژوگولر و از قدام به شریان کاروتید داخلی ایجاد شود .
جراحی را می توان از قدام به داخل مناطق اینفراتمپورال، ساختمان های خلف ماگزیلری و با برداشتن قوس زایگوما و جداسازی مفصل گیجگاهی فکی به ساختمان های چشم، وسعت بخشید و حفره ی ایجاد شده پس از جراحی معمولا با چربی شکم پر می شود.

خلاصه مطلب

با توجه به حساسیت جراحی های مربوط به قاعده جمجمه اهمیت مراجعه به بهترین متخصص جراحی فلوشیپ قاعده جمجمه قابل درک است. شما عزیزان می توانید در بخش دیدگاه سوالات خود را از دکتر صالح محبی متخص گوش، حلق و بینی – فلوشیپ قاعده جمجمه بپرسید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: میانگین: ]
متخصص گوش، حلق و بینی

فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه از آلمان
فلوشیپ فوق تخصصی جراحی قاعده جمجمه و سرطان (مرکز پزشکی هانوفر MHHو مرکز علوم اعصاب هانوفر INI)
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۹۵
دکترای تخصصی علوم اعصاب بالینی (PhD)- دانشگاه علوم پزشکی تهران (پروژه مشترک ایران- آلمان)
مدرک برد تخصصی گوش حلق بینی-جراحی سر و گردن از دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۲-۱۳۸۶

اخرین دیدگاه ها

پرسش و پاسخ تکمیلی

سوالات شما در اسرع وقت پاسخ داده شده و از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد

1 دیدگاه
  1. بهرام

    سلام کسی که تومور در سرش داشته باشه علائمی داره و سردرد از قسمت جلوی سر تا پشت گردن و سرگیجه می تونه از علائم اون باشه ؟ لطفا جواب بدید

    پاسخ
یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + شانزده =

Call Now Buttonتماس با پزشک