آناتومی و جراحی قاعده جمجمه

آناتومی و جراحی قاعده جمجمه

در هر دو منطقه سینوس های پارانازال (قاعده جمجمه قدامی) و منطقه استخوان گیجگاهی (قاعده جمجمه جانبی)، قاعده جمجمه توسط حفرات مملو از هوا احاطه شده است که با محیط خارجی ارتباط برقرار می نماید .   آناتومی قاعده جمجمه جانبی توپوگرافی مجاورت نزدیک فضای مایع مغزی نخاعی...
شکستگی قاعده جمجمه

شکستگی قاعده جمجمه

شکستگی قاعده جمجمه قاعده جمجمه کجاست؟ انواع شکستگی قاعده جمجمه کدام است؟ شکستگی قاعده جمجمه چیست؟ آیا شکستگی جمجمه هم در کودکان رخ می دهد؟ آیا شکستگی قاعده جمجمه نشت مایع نخاعی را به همراه دارد؟   تروما به ناحیه پیشانی و ریشه بینی معمولا در سوانح رانندگی و گاه در...
جراحی تومور قاعده جمجمه

جراحی تومور قاعده جمجمه

جراحی تومور قاعده جمجمه تومور قاعده جمجمه به دو گروه تومورهای اولیه و متاستاتیک دسته بندی شده اند که با رشد و تکثیر شدن غیر قابل کنترل سلول ها ایجاد می شوند. جمجمه انسان از چند عضو مهم چشم، مغز و گوش محافظت می کند که از قسمت های مختلفی تشکیل شده است قسمت های مهمی از...
جراحی قاعده جمجمه

جراحی قاعده جمجمه

به علت پیچیدگی آناتومیک و وجود عناصرحیاتی دسترسی امن یه این منطقه در گذشته ناممکن و اکنون ممکن ولی چالش برانگیز است. هر نوع آسیب یا ضایعه این ناحیه بسادگی می تواند باعث مرگ یا فلج همیشگی شود. در ادامه فیلم جراحی قاعده جمجمه با دکتر صالح محبی – فلوشیپ قاعده جمجمه...
Call Now Buttonتماس با پزشک